Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON GIAO HẢI

Địa chỉ: Xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Bùi Thị Tươi – Chức vụ: Hiệu Trưởng